درباره ما

 تنها یک رئیس وجود دارد (مشتری)

 چرا که او می تواند هر کسی را در شرکت از مدیر عامل گرفته تا پایین ترین مقام اخراج کند تنها با عدم انتخاب ما...

 در دنیای مدرن و رقابتی بازار امروز رضایتمندی مشتری درجه ای از عملکرد واقعی یک شرکت است. که انتظارات مشتری را برآورده می کند یعنی هر چه کیفیت درک شده توسط مشتری بتواند انتظارات مشتری را تامین نماید مشتری احساس رضایت و خرسندی بیشتری خواهد نمود بنابراین رضایت مشتری به عنوان یک عامل اصلی برای تعیین موفقیت یک سازمان می باشد

ناگفته نماند شرکت آییژه در مدت زمان فعالیت رسمی خود را که از سال ۱۳۸۸ آغاز به کار نموده و توانسته با اخذ نشان استاندارد ملی ایران و ISO کیفیت و بر محصول و  ISO رضایتمندی مشتری گامی مفید در بهبود محصولات تولیدی شرکت بردارد و از این سازمان عقیده دارد که مشتری وفادار زمان بیشتری را برای بررسی محصولات و خدمات شرکت صرف می کند .

بنابراین در راستای احترام به مشتریان و افزایش بهره‌وری بیشتر مدیران و کارکنان شرکت آییژه پایبندی خود را نسبت به اجرای اصول زیر که سرلوحه خط مش شرکت می باشد را از مهم‌ترین اهداف خود می داند که امید است با نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در رسیدن به اهداف بزرگمان (خدمت ب  تولید ملی ) پایدار بمانیم

1 -  ارتقاء تنوع و محصولات جهت افزایش حق انتخاب مشتریان

2 - قطعات مصرفی از طریق تعامل با تامین کنندگان

3- ارتقاء سطح تبلیغات سازمان جهت آشنایی بیشتر مدیران با شرکت

4- احترام به خواسته مشتریان در راستای افزایش رضایت آنان

 شرکتآییژه  روابط عمومی